website ten behoeve van een fietsplan voor werkgever en werknemer

home » reken voorbeeld

Voorbeeld berekening:

Bij u werkt werknemer Jan hij verdient 36.000 euro per jaar en heeft een omzetwaarde voor u van 100.000 euro  , hij woont 15 kilometer van het bedrijf en ontvangt nu 0,19 cent per kilometer, dit kost u per maand:  30 ( kilometers heen en weer) x 21 dagen x 0.19 cent = 120 euro per maand .

Een gemiddelde High Service E-bike kost u maandelijks bij een leaseovereenkomst van 4 jaren 80 euro exclusief BTW per maand.

Onderzoek* heeft aangetoond dat gezonde fitte werknemers die op de fiets naar het werk rijden ruim 1% meer productief zijn, in het geval van Jan betekent dat op maandbasis een besparing van 83 euro( 1.000 euro per jaar ).

 

Onderzoek heeft ook aangetoond dat ziekteverzuim daalt bij gezonde fitte werknemers, fitheid neemt met 13% toe, ziekteverzuim neemt met 1,3 dagen af ***  Een verzuimdag kost gemiddeld 250 euro**, 1,3 dagen betekent een besparing van 27 euro per maand ( 325 euro per jaar).

Deze 1,3 dagen betekent ook een produktiviteitswinst van 26 euro per maand (312 euro per jaar)*****  

 

Indien Jan met de auto kwam maar nu met de fiets komt is er een besparing van gemiddeld 947 euro per parkeerplaats per jaar ****. 

 

Daarnaast nog de overige besparingen met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen:

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

WERKNEMERS DIE FIETSEN ZORGEN VOOR EEN DUURZAAM, SPORTIEF EN GEZOND IMAGO: MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Verschil in CO2 uitstoot door een fietsende werknemer of de werknemer die met een benzine auto naar het bedrijf komt is  130 gram per kilometer!

  • Een fietsende werknemer in de stad is gemiddeld 5% sneller op het werk dan een automobilist
  • Een auto neemt op het parkeerterrein 16 x meer ruimte in dan de fiets

 

 

*       RIVM rapport 270254001 Leefstijl en arbeid in balans 

**    onderzoek Arboned

***   onderzoek  TNO "fietsen is groen gezond en voordelig"

****  gemiddelde kosten per medewerker per parkeerplaats 360 euro per autoparkeerplaats 947 euro: bron mobiliteit nu benchmark slim werken slim reizen

***** rapport waarderingskengetallen Decisio MKBA fietsen

 

Geïnteresseerd? Neem contact op!