website ten behoeve van een fietsplan voor werkgever en werknemer

werkgever stelt de leasefiets ter beschikking

 

De werkgever betaalt de leasetermijn voor de fiets geheel en vraagt geen eigen bijdrage aan de werknemer

De werknemer krijgt een bijtelling van 7% ,zichtbaar op de loonstrook en betaalt uiteindelijk effectief vanaf 3 euro netto per maand voor de fiets al naar gelang de waarde van de fiets en de hoogte van het fiscale inkomen van de werknemer. Betaling geschiedt doordat de werknemer netto per maand minder krijgt uitgekeerd .

De werkgever betaalt het maandelijkse leasetermijn aan de leasemaatschappij. De werkgever mag tot een leasebedrag van 749 euro de BTW als voorbelasting verrekenen.

De werkgever is de lessee en derhalve verantwoordelijk voor de fietsen

De kilometervergoeding welke door de werkgever werd (wordt) betaald aan de werknemer vervalt althans voor de  periode dat de werknemer gebruikt maakt van de fiets binnen het woon-werkverkeer. Een combinatie van de nieuwe regeling en de reiskostenvergoeding is ook mogelijk.

 

leasefiets in "cafetariamodel"

 

 

De werkgever betaalt de leasetermijn voor de fiets geheel en vraagt een gedeeltelijke of gehele bijdrage aan de werknemer.

De gehele of gedeeltelijke bijdrage wordt zichtbaar op de loonstrook ,en wordt verrekend met het brutoloon. Tevens krijgt de werknemer een bijtelling van 7%..

Zelfs bij een gehele bijdrage door de werknemer zal het voordeel voor het berijden van de leasefiets nog rond 30% zijn. Naarmate de werkgever een groter deel bijdraagt zal het voordeel oplopen tot ruim 80% wanneer werkgever het leasebedrag volledig betaald.

Wanneer de werknemer het gehele of gedeeltelijk leasebedrag betaald mag de werkgever de BTW niet als voorbelasting verrekenen.

De werkgever is de lessee en derhalve verantwoordelijk voor de fietsen.

De kilometervergoeding welke door de werkgever werd (wordt) betaald aan de werknemer vervalt althans voor de  periode dat de werknemer gebruikt maakt van de fiets binnen het woon-werkverkeer. Een combinatie van de nieuwe regeling en de reiskostenvergoeding is ook mogelijk.